Outsourcing

    Čas vedúcich pracovníkov, častokrát vyčerpajú  povinnosti súvisiace s administráciou, a nemajú dostatok času na riešenie dôležitých problémov. Podľa požiadaviek našich klientov, zabezpečujeme outsourcing /vonkajšiu organizáciu/,  spracovanie účtovnej agendy, miezd, a ďalšie administratívne práce na externom pracovisku, priamo u nášho zákazníka. 

Kontakt

Account & Bilance s.r.o. Nová Stráž, Hlavná ul.30
Komárno4
94504
Mobil SK:00421903452172
Line : 00421357782695
bilance.komarno@gmail.com