Outsourcing

    Čas vedúcich pracovníkov, častokrát vyčerpajú  povinnosti súvisiace s administráciou, a nemajú dostatok času na riešenie dôležitých problémov. Podľa požiadaviek našich klientov, zabezpečujeme outsourcing /vonkajšiu organizáciu/,  spracovanie účtovnej agendy, miezd, a ďalšie administratívne práce na externom pracovisku, priamo u nášho zákazníka. 

Kontakt

Account & Bilance s.r.o. Nádvorie Európy, Dom Slovensko, č.23
Komárno
94501
Mobil SK: +421903452172
Mobil HU: +36702288900
bilance.komarno@gmail.com